Az Ön igényei szerint, gyorsan és időben könyvelünk és bért számfejtünk

Hozzáértően kezeljük a könyvelést és bérszámfejtést. 

Nem számít, hogy az Ön cégénél hány munkatárs dolgozik és ők milyen besorolásban vannak, mert az mi, az Ügyvitel Portnál pontosan azokat a szolgáltatásokat nyújtjuk Önnek a humán ügyvitel területén, amelyekre szüksége van!

 

Könyvelés és számviteli szolgáltatások

Számviteli és könyvelési megoldásainkat cégük profiljához, számlarendjéhez és igényeikhez alakítjuk. Mivel cég és cég között a könyvelésükben rejlik nagyobb különbség, ezért a bizonylatok kezelésének, az adatáramlás módjának és a számviteli alapelvek alkalmazásának finomságait személyes konzultáció során alakítjuk ki.

Az alábbiakban a bérszámfejtés menetét vázoljuk, megismerhet egy hozzávetőleges, minta tartalmat és sorrendet, ami egy alapvető munkaügyi és bérszámfejtési szolgáltatást mutat be a teljesség igénye nélkül.

Cégük új dolgozóinak kezelése

Munkaszerződés kezelés

Felvételezzük a nyilvántartó szoftverbe a munkaszerződést vagy annak a bér és tb-elszámoláshoz szükséges adatait.

Felvesszük vagy átvesszük cégétől azokat az alapinformációkat, melyek a cég és a dolgozó közötti megállapodás részeként megfogalmazódtak. Ezek egy része a munkaszerződésben megfogalmazottak, míg más adatokat például a cafeteria keret felosztását a dolgozó is meghatározhatja.

1. A legfontosabb tisztázandó a besorolás: havibér, időbér teljesítménybér, más besorolás?

2. Jellemzően milyen pótlékok, jutalom, prémium fordulhatnak elő?

3. Milyen cafeteria-keret vagy milyen cafeteria tételek állnak a dolgozó rendelkezésére?


Bejelentés a NAV-nál

Interneten, az ügyfélkapun keresztül, még első munkanapja előtt bejelentjük új dolgozóját a NAV felé és erről tájékoztatjuk önöket.


Dokumentumok kezelése a belépő munkavállalóval

Gondoskodunk az alábbi nyilatkozatok elkészültéről és a tájékoztatások kiadásáról. Ezeket vagy munkatársaink személyesen intézik dolgozóikkal vagy (az outsourcing megállapodás függvényében) előkészítünk minden dokumentumot, hogy az Ön cége munkaügyi dolgozóinak már csak az ügyintézés személyes momentumának feladata maradjon.

- Nyilatkozatok bekérése munkavállalótól
  (családi kedvezmény, költségelszámolás, eho felső határ).

- Tájékoztatás kiadása munkavállalónak.

- Igazolás kiadása a nyilvántartásba vételről.

- Többes jogviszony kezelése, amennyiben szükséges.

 

A dolgozók havi elszámolása előtt


Jelenlétek és távollétadatok feldolgozása

A jelenléti és távolléti adatokat átvehetjük az önök nyilvántartásából, de cégüknek és dolgozóiknak lehetősége van díjmentesen használni az internetes böngészőből használható XL munkaidő nyilvántartót.

A következő adatokat kezelhetők folyamatosan, s így ezek minden havi bérszámfejtés előtt világos képet adnak a bér- és TB-elszámolás alapjául szolgáló időtényezőkről.

   • Munkaidő (beosztás, műszakok)
   • Munkaidő keret
   • Túlmunkák időtartama (rendkívüli munkaidő)
   • Kieső idők (TB kifizetőhelynél elszámolás, nem kifizetőhelynél ellátás igénylés)
   • Szabadságok (alapszabadság, pótszabadság, betegszabadság, szülési-, fizetés nélküli-, tanulmányi szabadság) 
   • Készenlét, ügyelet
   • Pihenőidő (munkaközi szünet, napi-, heti pihenőidő)

 

Bérszámfejtés és TB-elszámolás
 

Elszámolás

 Ön határozza meg, hogy mikor történjen a dolgozók egyes csoportjainak bér- és TB-elszámolása. Ez lehet rendszeres és lehet alkalmi utasítás is.

Az Ügyvitel Port ellenőrizni fogja, hogy rendelkezésre áll-e minden információ a bérszámfejtéshez, s amennyien nem, úgy beszerzi vagy beszerezteti azokat.

 
Információ az Ön cége számára

A bérszámfejtés megtörténtéről Ön értesítést kap. Ezzel egyidejűleg biztonságos vonalon keresztül megkapja a számfejtett adatok dokumentációját, a dolgozók bérkifizetési lapjait és az utalási listákat. Amennyiben pénzügyi utalási rendszerük képes adatok elektronikus fogadására, akkor a fizetések utalása rendkívül egyszerű lesz pénzügyi munkatársai számára, mert a fizetési listákat abban a formátumban is megküldjük önöknek, amelyet utalási szoftverük fogadni képes.

 

Bérmagyarázat

 Néha a dolgozók nem értik, hogy miért annyi a fizetésük, amennyi a bérkifizetési lapon szerepel.

 Közvetlen bérmagyarázat 

Ön olyan megállapodást is köthet velünk, ami magában foglalja azt a lehetőséget, hogy dolgozói közvetlen válaszokat kaphassanak munkatársainktól saját fizetési listájukkal kapcsolatos kérdéseikre. Ez lehet telefonos szolgáltatás, de arra is lehetőség van, hogy megállapodás szerinti időpontokban munkatársunk az önök telephelyén tartson ügyeletet, s ezekben az időpontokban a dolgozók személyesen kapnak választ legutóbbi juttatásaikkal és a bérkifizetési lappal kapcsolatban.

 Közvetett bérmagyarázat

Ha cége nem szeretné, hogy dolgozóik közvetlen kapcsolatban legyenek velünk, akkor az Ön munkaügyi munkatársa kap részletes magyarázatot minden olyan kérdésben, amivel egy-egy dolgozójuk hozzá fordult.

 

Bérszámfejtési időszakok között


Változások

A cégeknél a munkaügy nem korlátozódik a bérelszámolás időszakára, hanem folyamatosak a munkaügyi mozgások. Ezért az Ügyvitel Port folyamatosan elvégzi az adatok frissítését és a változások bejelentését a NAV felé!

Például:

Határozott idő határozatlanná válása
Munkaidő változás
Munkakör változás
Jogviszony változás
Biztosítás szünetelése, illetve annak vége
Jogviszony megszűnése

 
Dolgozói munkaügyi kérések teljesítése

Munkatársainak hitel vagy más célból szüksége lehet munkáltatói igazolás kiállítására. Ezeket mi előkészítjük és elküldjük önnek vagy munkaügyi munkatársának aláírásra.

 

Jogviszony megszüntetése

Ismerjük a különböző felmondási (munkavállaló, munkaadó részéről történő vagy közös megegyezés) lehetőségek kezelésének módját. Segítjük Önt „rendes”, azonnali hatályú felmondások kezelésében. A munkáltató részéről az indokláson túl figyelni kell a felmondási tilalmak, és csoportos létszámcsökkentés szabályaira.

Figyelünk a felmondási időre, a felmentés, a végkielégítés és a szabadság elszámolás szabályaira.

Levesszük az Ön válláról a kilépő papírok elkészítését. A kilépő dolgozónak rengeteg nyomtatványt kell kiállítani és kiadni. Ezeket az Ügyvitel Port munkatársai elkészítik.

Ezt követően bejelentjük a NAV-nál a dolgozó kilépésének tényét.

 

 Könyvelésük támogatása

Képesek vagyunk kiszolgálni önöket a bérszámfejtéssel kapcsolatos főkönyvi adatok átadásával. Könyvelésük akár kontírozva és elektronikus formában is megkaphatja a havi adatokat, így a bérekkel kapcsolatos könyvelés tételek akár kézi érintés nélkül is eljuthatnak számviteli vagy vállalatirányítási szoftverükbe.

 

Betekintés és szoftverhasználat

Munkaügyi nyilvántartáshoz, bérszámfejtéshez és TB-elszámoláshoz legkorszerűbb szoftvert, az XL Személyi Ügyviteli Szoftverrendszert használjuk. Ön, mint ügyfelünk, díjmentesen válik az XL Bér felhasználójává, így bármikor, akár távolról is betekinthet dolgozói nyilvántartásába.

Ön azt is meghatározhatja, hogy munkatársainak milyen adatokba legyen jogosultsága betekinteni.

Cégük használhat saját munkaügyi szoftvert is a munkaügyi adatok nyilvántartásához, ebben az esetben megvalósítjuk az adatok harmonizációját a munkaügyi program és a bér- és TB-elszámolási szoftver között. 

Üzenjen nekünk!

 


 

Adatvédelmi nyilatkozat: Az adatlap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a New Commentor Kft. nyilvántartsa ezen adatait, s ajánlatot vagy a szolgáltatásról ismertető anyagokat küldjön. A későbbiekben Önnek módja van a leiratkozásra.