Október első napjaiban a kormány honlapjára került a viszonylag fiatal Munka Törvénykönyve módosítás tervezete.

A törvénytervezethez fűzött indoklás szerint a tervezet a jogalkalmazás egységesítésének biztosítását, a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó garanciák erősítését hivatott biztosítani az uniós joggal összhangban. Néhány rendelkezéssel kapcsolatban ugyanis korábban értelmezési viták és bizonytalanságok merültek fel, a módosított szabályok ezeket orvosolnák.

 

Tehát amennyiben a jogalkotók jelenlegi formájában elfogadják a tervezetet, az a hatályban lévő Mt-t nem fogja alapjaiban megváltoztatni. A módosítás főbb tételei:

1. Az elektronikusan elkészített munkaszerződést, annak módosítását, vagy a munkaviszony megszüntetésre irányuló jognyilatkozatot 5 napon belül papír alapú formátumban is át kell adni a munkavállaló részére.

2. A javaslat pontosítja a munkavégzésre és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés eseteit. Kimondja, hogy a munkáltató által kiadott szabadság alatt a munkavállaló mentesül a munkavégzési- és a rendelkezésre állási kötelezettség alól. Új pontként kerül a jogszabály ezen részébe az apáknak járó pótszabadság, mely munkaidő kedvezményként kerül szabályozásra.

3. A módosítás egyértelművé teszi és kihangsúlyozza, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység is munkaidőnek minősül. 

4. A felmerült munkavállalói igényeknek tesz eleget a javaslat amikor módosítja a kisgyermekes szülők éjszakai munkavállalásának lehetőségeit. Lehetséges lesz a nők számára – kizárólag hozzájárulása esetén – éjszakai munkát elrendelni akkor is, ha 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Ugyanezzel a lehetőséggel élhetnek majd a gyermeküket egyedül nevelő férfiak is.

5. A tervezet a napi pihenőidővel kapcsolatban az EU egyenértékű kompenzáló pihenőidő irányelvét vezeti be. Rögzíti, hogy két egymást követő napi pihenőidő együttes időtartama legalább 22 óra. A jelenlegi szabályozás legalább 11 óra napi pihenőidőt ír elő (bizonyos esetekben legalább 8, illetve 7 órát). Az új szabályozás értelmében ha 11 óránál kevesebb egybefüggő pihenőidőt kap a munkavállaló, akkor a következő napi pihenőideje annyival több lesz, amennyi a 11 órából hiányzott.

6. Továbbra is felmondási védelem alatt állnak a várandós nők, de erről a tényről a munkaadót tájékoztatni kell. Ez jelenleg is így van, a változás itt az lesz, hogy amennyiben a munkavállaló a tájékoztatást a felmondás után adja meg, akkor a közlést követő 15 napon belül a munkaadó a felmondást még visszavonhatja, de ez nem lesz kötelessége

 

A módosítás megjelenése után több médiában feltűnt az a téves információ, hogy változás lesz az, hogy a munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén is kötelező a végkielégítés. Ez ebben a formában pontatlan megfogalmazás. A jelenleg hatályos  törvény szerint is jogosult a munkavállaló végkielégítésre, amennyiben azonnali hatállyal mond fel. A javaslat egy törvényhelyen foglalja össze a végkielégítésre való jogosultság eseteit, így jövőre ezt az esetet is a 77.§-ban találjuk a mostani 78-as helyett.