Bér, adó és járulékváltozások 2015.

  

A 2015. évi adótörvény változások összefoglalása

Készült: a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában megjelent 2014. évi LXXIV. törvény alapján. Ezen összefoglaló tájékoztató jellegű és nem helyettesíti a törvény ismeretét.

 

 

SZJA 2015.01.01-TŐL

 

1. Személyi kedvezmény változása a minimálbér változása miatt (súlyos fogyatékosság kedvezménye)

Havi szinten továbbra is a maximum a minimálbér 5%-a (2015-től a minimálbér havi összege 105.000 Ft, így ennek az összegnek az 5 %-a a kedvezmény)

2. Családi kedvezmény

2015.01.01-től a családi kedvezményben nem lesz változás. Csak 2016-tól fog változni!

3. ÚJ SZJA kedvezmény 2015.01.01-től: Az első házasok kedvezménye

Az Szja törvényben 2015.01.01-től 29/C. §-ként lép életbe ez az új, adóalapot-csökkentő kedvezmény. Vagyis olyan típusú, mint a családi kedvezmény, az adó alapját csökkenti, nem a kiszámított SZJA előleg összegét!!

Törvényben szereplő pontos szöveg:

Az első házasok kedvezménye

29/C. § (1) Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével csökkenti. A kedvezmény a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

(2) Az első házasok kedvezményét az a házaspár érvényesítheti, amely esetében legalább az egyik házastárs első házasságát köti.

(3) A házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 31 250 forint.

(4) Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe, de az említett időtartamon belül utoljára az a hónap, amelyet követően a magánszemély magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válik jogosulttá.

(5) A kedvezményt a házastársak - döntésük szerint - az összeg megosztásával közösen érvényesítik, ideértve azt az esetet is, ha a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál történt annak figyelembevétele.

(6) Az igénybevétel feltétele a házastársak - adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető - nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, vagy a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket.

Ez a 2015.01.01. után megkötött házasságokra vonatkozhat, visszamenőleg nem. Aki 2014-ben megházasodott, az ezt nem érvényesítheti.

4. Cafetéria változások 2015.01.01-től 

4.1. Alapvető infók Mikinek és tesztelőknek is:

Az Szja tv. 2015.01.01-től hatályos módosításai alapján a 70. §. (4a) és (4b). bekezdései szerint kétféle éves keretösszeg került bevezetésre. Az egyik a sima éves keretösszeg, amely az eddigi 500.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra változik!!! A másik egy újfajta keretösszeg, amelynek a neve éves rekreációs keretösszeg, összege pedig 450.000 Ft, amely tartalmazhat SZÉP kártya juttatásokat, vagyis pihenéssel, üdüléssel kapcsolatos juttatásokat lehet még hozzátenni a törvény által meghatározott összegekkel!!! 

A béren kívüli juttatások közül, melyek 35,7%-kal adóznak (35,7% adó=a juttatás 1,19-szerese után megfizetett 16% szja+14% eho) a 200.000 Ft-os keretbe az alábbiakat kell összeszámolni:

1. A munkavállalónak vagy a közeli hozzátartozójának nyújtott üdültetés (céges üdülőben) személyenként a minimálbér/év értékig

2. Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó értékig

3. Erzsébet-utalvány 8.000 Ft/hó értékig

4. Iskolakezdési támogatás címén gyermekenként évente a minimálbér 30 % értékéig

5. Helyi bérlet

6. Iskolarendszerű képzés évente a minimálbér két és félszereséig

7.Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig

8. Egészségpénztári és önsegélyező pénztári hozzájárulás együtt havonta a minimálbér 30 százalékáig

9. Foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás havonta a minimálbér 50 százalékáig.

Ha az 1-9. felsorolt juttatások összege mondjuk 59.000 forinttal meghaladja a 200.000 forintot, akkor erre a 200.000 Ft feletti rész után már 51,17% közterhet kell fizetni. (51,17% adó=a juttatás 1,19-szerese után megfizetett 16% szja+27% eho)

A 450.000 forintos keret vizsgálatához pedig az 1-9. felsorolt juttatásokat valamint a következőket kell összeszámolni:

10. SZÉP Kártya vendéglátás alszámlára adott juttatás 150.000 Ft/év értékig (több juttató esetén összeszámolva)

11. SZÉP Kártya szabadidő alszámlára adott juttatás 75.000 Ft/év értékig (több juttató esetén összeszámolva)

12. SZÉP Kártya szálláshely alszámlára adott juttatás 225.000 Ft/év értékig (több juttató esetén összeszámolva)

Itt is a keretben maradó összegek 35,7 százalékkal adóznak a felette lévő rész 51,17 százalékkal.

Ezekbe a szűkülő keretekbe nem kell számolni az adómentes juttatásokat.

 

TBJ  törvény 2015.01.01-TŐL

 

5. Egészségügyi szolgáltatási járulék

5.1. 2015.01.01-től növekszik az összege

Növekszik havi 6.930 Ft-ra, napi 231 Ft-ra. (2014-ben ez havi 6.810 Ft és napi 227 Ft volt)

5/A. Korkedvezmény-biztosítási járulék

5/A.1. 2015.01.01-től megszűnt a korkedvezmény-biztosítási járulék (ezt a Magyar Közlöny 2014/184. számában hirdették ki 2014.12.29-én. A 2014. évi XCIX. 221. §-a iktatta ezt ki). 

E módosítással teljesen kivették a TB törvényből a korkedvezmény-biztosítási járulékról szóló fejezetet.

6. Családi járulékkedvezmény 2015.01.01-től NEM VÁLTOZIK

 

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 2015.01.01-TŐL

 

7. Szociális hozzájárulási adó kedvezményeket érintő változások 2015.01.01-től

 7.1.  2015.01.01-től a „GYES, GYED, GYET folyósítását követő foglalkoztatás” szocho kedvezményének módosulása

A 2015.01.01-től hatályba lépő törvényi változás lényege e kedvezmény esetében, hogy részmunkaidős dolgozó esetén nem kell már arányosítani a kedvezményt, ahogy korábban.

 7.2.  Azon Szocho kedvezmények, melyek átmehetnek mínuszba - 2015.01.01-től ezen kedvezmények köre kibővült 

A szocho törvény 459. §-a 2015.01.01-től az alábbiak szerint változik.

 „459. § (1) A számított adó az adóalap 27 százaléka. A fizetendő adó a számított adó, csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.

(2) A fizetendő adó megállapításánál a számított adót - e törvény külön rendelkezése alapján akár a számított adót meghaladó mértékben - a következő adókedvezmények csökkentik:

a) a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye;

b) a Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény;

c) a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a munkaerő-piacról tartósan távollévők foglalkoztatása, munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése, valamint a pályakezdő fiatalok gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének megkönnyítése céljából más törvényben meghatározott, annak rendelkezése szerint az adóból érvényesíthető adókedvezmény;

d) a szakképzettséget nem igénylő munkakörökhöz kapcsolódó adókedvezmény;

e) a kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény.”

7.3. Közfoglalkoztatottak szocho kedvezményének változása (a közfoglalkoztatotti minimálbér változása miatt, amit a Magyar Közlöny 2014/189. számában hirdettek ki 2014.12.31-én!!!)

2004. évi CXXIII. törvény

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

8/A. § (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg. A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának tizenhárom és fél százalékával.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény ugyanazon személy után, egyidejűleg nem vehető igénybe. Az (1) bekezdésben meghatározott szerv által történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató kizárólag az e §-ban szabályozott adókedvezményt érvényesítheti.

Külön kormányrendelet szól a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bérről, mégpedig a 170/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet, mely 2015.01.01-től ismét változott a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér változása miatt, ami befolyásolja a szocho kedvezményt.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén:

a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 18 200 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 3639 forint.

2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén

a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint,

b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 23 330 forint,

c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4666 forint.